כתיבה תוכניות עבודה אסטרטגיות


כתיבה תוכניות עבודה אסטרטגיות

אתם עמותה או ארגון? רגילים להגיש בקשות לתמיכה מגופים ממשלתיים או ציבוריים? בשנים האחרונות העולם הזה מתמקצע - וטוב שכך. בתוך העמודים הרבים שיש למלא פתאום מסתתרים המילים: "יש לכתוב תכנית עבודה התואמת את מטרות הפעילות – אשר תכלול: חזון העמותה שנגזרות ממנו מטרות העמותה שנגזרות מהן משימות ופרויקטים"- זה ציטוט אמיתי ממסמך פניה לתמיכה של משרד התרבות. 

אני מציעה לכתוב עבורכם את התוכנית האסטרטגית (כמובן תוך דיאלוג איתכם).

תוכנית הכתובה באופן מקצועני, היא כלי שיכול לשמש אתכם בכל ההתקשרויות העתידיות שלכם - מול שותפים, קהלים, תורמים ועוד.